JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1980s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ]

  • January 21, 2007--Pro Wrestling NOAH in Tokyo, Japan at Nippon Budokan: Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru & Dakota def Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Tamon Honda & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi, Akira Taue def Makoto Hashi, Doug Williams & Nigel McGuinness def Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi, Takuma Sano def Takashi Sugiura by referee stoppage after a rolling savate kick to the face, Jun Akiyama def Go Shiosaki, Kotaro Suzuki & Ricky Marvin def The Briscoe Brothers to win the GHC Junior Heavyweight Tag Team titles, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki & SUWA, Mitsuharu Misawa def Takeshi Morishima to retain the GHC Heavyweight title!