JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1900s | 1980s | 1990s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ]

  • January 4, 2007--All Japan/New Japan in Tokyo, Japan at the Tokyo Dome: Masa Fuchi & El Samurai & Ryusuke Taguchi def Kikutaro & Nobutaka Araya & Akira Raijin, Gedo & Jado def Nosawa & Mazada, Togi Makabe & Toru Yano & Tomohiro Ishii def D-Lo Brown & Bull Buchanan & Travis Tomko, Taru & Suwama & Ro-Z & Giant Bernard def Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto, Tiger Mask & Koji Kanemoto & Kaz Hayashi & Taka Michinoku & Wataru Inoue def Jushin Liger & Minoru & Milano Collection A.T. & Shuji Kondo & Yasshi, Toshiaki Kawada def Shinsuke Nakamura, Minoru Suzuki def Yuji Nagata to keep the Triple Crown, Hiroshi Tanahashi def Taiyo Kea to retain the IWGP Heavyweight title, Keiji Muto & Masahiro Chono def Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima