JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1900s | 1980s | 1990s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ]

 • January 4, 2005--New Japan Pro Wrestling at the Tokyo Dome: Ryoji Sai def Naofumi Yamamoto, Kintaro Kanemura & Masato Tanaka & BAD BOY Hidoh def Jado & Gedo & Jushin Liger, Minoru & Tiger Mask IV def Tomohiro Ishii & Tatsuhito Takaiwa, Riki Choshu & Kohei Sato & Takashi Uwano & Kamikaze & Yoshito Sasaki & Daisuke Sekimoto def Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura & Takashi Iizuka & Toru Yano & Hirooki Goto & Hiroshi Nagao, Yutaka Yoshie & Akebono def Hiro Saito & Black Strong Machine, Yuji Nagata def Kazunari Murakami, Shijiro Ohtani def Koji Kanemoto, Katsuyori Shibata def Hiroshi Tanahashi, Giant Bernard def Manabu Nakanishi, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Takao Omori & Shiro Koshinaka, Brock Lesnar def Shinsuke Nakamura with the Verdict to retain the IWGP Heavyweight title..

 • January 4, 2006--NJPW at Tokyo Dome, Japan before 43000 Fans: Ryouji Sai def Naofumi Yamamoto, Masato Tanaka & Kintaro Kanemura & BADBOY Hido def Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo, Tiger Mask & Minoru Tanaka def Tatsuhito Takaiwa & Tomohiro Ishii, Riki Choshu & Kohei Sato & Takashi Uwano & Kamikaze & Yoshihito Sasaki & Daisuke Sekimoto def Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka & Osamu Nishimura & Toru Yano & Hirooki Goto & Hiroshi Nagao, Akebono & Yutaka Yoshie def Black Strong Machine & Hiro Saito, Yuji Nagata def Kazunari Murakami, Shinjiro Otani def Koji Kanemoto, Katsuyori Shibata def Hiroshi Tanahashi, Giant Bernard def Manabu Nakanishi, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Shiro Koshinaka & Takao Omori to def end the IWGP Tag Team Titles, Brock Lesnar def Shinsuke Nakamura to def end the IWGP Heavyweight Title

 • January 8, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1391 Fans: Ryushi Yanagisawa def Hiroshi Nagao, El Samurai def Katsushi Takemura, Takashi Iizuka def Masayuki Naruse, Osamu Nishimura & Naofumi Yamamoto def Togi Makabe & Toru Yano, Jushin Thunder Liger & Hirooki Goto def Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi, Minoru Tanaka & Jado & Gedo def Koji Kanemoto & Tiger Mask & Akiya Anzawa, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito, Masahiro Chono & Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto def Yuji Nagata & Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura

 • January 28, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1336 Fans: Takashi Iizuka def Mitsuhide Hirasawa, El Samurai def Wataru Inoue, Naofumi Yamamoto def Takashi Uwano, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi def Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo no contest Kintaro Kanemura & BADBOY Hido & Tetsuhiro Kuroda, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi def Togi Makabe & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine def Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura

 • January 29, 2006--NJPW at Tsukidate Town Movement Park Gymnasium, Japan before 850: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, Ryusuke Taguchi def Gedo, Tiger Mask def Jado, Jushin Thunder Liger & El Samurai draw Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Jushin Thunder Liger & El Samurai def Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Togi Makabe & Toru Yano def Hiroshi Tanahashi & Tomohiro Ishii, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Riki Choshu & Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Shinsuke Nakamura def Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto

 • January 30, 2006--NJPW at Ofunato City Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Takashi Uwano def El Samurai, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi def Gedo & Hirooki Goto, Togi Makabe def Naofumi Yamamoto, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Jado def Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO, Yuji Nagata def Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Riki Choshu & Tomohiro Ishii, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura

 • February 1, 2006--NJPW at Hachinohe City Gynmasium, Japan before 1400 Fans: El Samurai def Mitsuhide Hirasawa, Tomohiro Ishii def Takashi Uwano, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi def Minoru Tanaka & Jado, Jushin Thunder Liger & Gedo & Hirooki Goto def Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO, Shinsuke Nakamura def Takashi Iizuka, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Togi Makabe & Toru Yano, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi def Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto

 • February 2, 2006--NJPW at Aomori Industrial Hall, Japan before 1400 Fans: Ryusuke Taguchi def Mitsuhide Hirasawa, Takashi Iizuka def Takashi Uwano, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka def Tiger Mask & El Samurai, Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO def Jado & Gedo & Hirooki Goto, Yuji Nagata def Tomohiro Ishii, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Togi Makabe & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Shinsuke Nakamura & Naofumi Yamamoto

 • February 4, 2006--NJPW at Sapporo Teisen Hall, Japan before 1000 Fans: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, Takashi Iizuka def Tomohiro Ishii, Tiger Mask & El Samurai & Ryusuke Taguchi def Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Black Tiger def Jado, Giant Bernard def Togi Makabe, Riki Choshu & Manabu Nakanishi def Hiroyoshi Tenzan & Toru Yano, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi def Shinsuke Nakamura & Naofumi Yamamoto

 • February 5, 2006--NJPW at Tsukisamu Green Dome, Japan before 3000 Fans: Takashi Iizuka def Mitsuhide Hirasawa, El Samurai def Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Takashi Uwano def Jushin Thunder Liger & Jado, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi def Black Tiger & Minoru Tanaka, Giant Bernard & Togi Makabe & Toru Yano def Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto, Riki Choshu & Akebono def Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan, Hiroshi Tanahashi def Shinsuke Nakamura

 • February 7, 2006--NJPW at Muroran City Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Jado def Mitsuhide Hirasawa, Minoru & Hirooki Goto def Ryusuke Taguchi & Tomohiro Ishii, Tiger Mask & El Samurai def Jushin Thunder Liger & Black Tiger, Hiroshi Tanahashi def Takashi Uwano, Shinsuke Nakamura def Toru Yano, Manabu Nakanishi & Giant Bernard def Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto, Riki Choshu & Akebono & Takashi Iizuka def Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Togi Makabe

 • February 8, 2006--NJPW at Hakodate Citizen Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Hirooki Goto def Mitsuhide Hirasawa, Ryusuke Taguchi draw Minoru Tanaka, Takashi Iizuka def Toru Yano, Jushin Thunder Liger & Jado def El Samurai & Takashi Uwano, Yuji Nagata def Togi Makabe, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Riki Choshu & Tomohiro Ishii, Giant Bernard & Black Tiger def Akebono & Tiger Mask, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Shinsuke Nakamura & Naofumi Yamamoto

 • February 11, 2006--NJPW at Osaka Rinkai Sports Center, Japan before 1300 Fans: El Samurai def Mitsuhide Hirasawa, Minoru Tanaka & Hirooki Goto def Jado & Tomohiro Ishii, Jushin Thunder Liger & Black Tiger def Tiger Mask & Ryusuke Taguchi, Togi Makabe & Toru Yano def Riki Choshu & Takashi Uwano, Hiroyoshi Tenzan def Naofumi Yamamoto, Manabu Nakanishi & Giant Bernard def Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi def Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura

 • February 12, 2006--NJPW at Gifu Industrial Hall, Japan before 2500 Fans: Takashi Iizuka def Mitsuhide Hirasawa, Hirooki Goto def Jado, Jushin Thunder Liger & Black Tiger & Minoru def Tiger Mask & El Samurai & Ryusuke Taguchi, Riki Choshu & Tomohiro Ishii def Togi Makabe & Toru Yano, Manabu Nakanishi & Giant Bernard def Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine, Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura def Masahiro Chono & Tatsutoshi Goto, Hiroshi Tanahashi def Naofumi Yamamoto to def end the IWGP U-30 Openweight Title

 • February 18, 2006--NJPW at Sanjo Welfare Hall, Japan before 1100 Fans: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, El Samurai def Tomohiro Ishii, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka def Jado & Gedo, Black Tiger IV & Hirooki Goto def Tiger Mask IV & Ryusuke Taguchi, Shinsuke Nakamura def Tatsutoshi Goto, Hiroshi Tanahashi def Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Giant Bernard def Togi Makabe & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine def Riki Choshu & Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto

 • February 19, 2006--NJPW at Tokyo Ryoguku Kokugikan, Japan before 8000 Fans: Koji Kanemoto def GENTARO, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo def BADBOY Hido & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda, Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto def Togi Makabe & Toru Yano, El Samurai & Ryusuke Taguchi def Minoru Tanaka & Hirooki Goto to win the IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Tiger Mask IV def Black Tiger IV to win both the IWGP Jr. Heavyweight title and the NWA World Jr. Heavyweight title, Hiroshi Tanahashi def Yuji Nagata, Shinsuke Nakamura & Brock Lesnar def Riki Choshui & Akebono, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Manabu Nakanishi & Giant Bernard to def end the IWGP Tag Team Titles

 • March 4, 2006--NJPW at Kuki City Gymnasium, Japan before 1700 Fans: Yujiro def Mitsuhide Hirasawa, Gedo def Takashi Uwano, Minoru Tanaka & Black Tiger IV & Hirooki Goto def Tiger Mask IV & El Samurai & Ryusuke Taguchi, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def Jushin Thunder Liger & Jado, Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe def Scott Norton & Toru Yano & Tomohiro Ishii, Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto def Riki Choshu & Takashi Iizuka, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard def Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi & Akebono

 • March 6, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1144 Fans: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, Tiger Mask IV & Yujiro def Minoru Tanaka & Hirooki Goto, Koji Kanemoto & Wataru Inoue draw El Samurai & Ryusuke Taguchi, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Black Tiger IV def BADBOY Hido & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto def Takashi Iizuka & Tomohiro Ishii, Scott Norton & Toru Yano def Giant Bernard & Togi Makabe, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi & Akebono def Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto

 • March 7, 2006--NJPW at Kumagaya Citizen Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Yujiro draw Takashi Uwano, Tomohiro Ishii def Hirooki Goto, Scott Norton & Toru Yano def Tatsutoshi Goto & Togi Makabe, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto def Takashi Iizuka & Hiroshi Tanahashi, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard def Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Akebono, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Jado & Gedo & Black Tiger IV def Tiger Mask IV & Koji Kanemoto & El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi

 • March 11, 2006--NJPW at Aichi Prefectural Gymnasium, Japan before 7500 Fans: Yujiro def Mitsuhide Hirasawa, Tomohiro Ishii def Black Tiger IV, Tatsutoshi Goto def Takashi Uwano, Jushin Thunder Liger & Gedo def Jado & Hirooki Goto, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def El Samurai & Ryusuke Taguchi, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto, Tiger Mask IV def Minoru Tanaka to def end the IWGP Jr. Heavyweight Title and the NWA World Jr. Heavyweight Title, Giant Bernard & Togi Makabe def Scott Norton & Toru Yano, Riki Choshu & Takashi Iizuka & Akebono def Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine

 • March 12, 2006--NJPW at Act City Hamamatsu, Japan before 2000 Fans: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, Minoru Tanaka def Yujiro, Jado & Gedo def Jushin Thunder Liger & Black Tiger IV, Tiger Mask IV def Hirooki Goto, El Samurai & Ryusuke Taguchi def Koji Kanemoto & Wataru Inoue, Takashi Iizuka def Naofumi Yamamoto, Giant Bernard & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe def Scott Norton & Toru Yano & Tomohiro Ishii, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine

 • March 13, 2006--NJPW in Japan: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, Minoru def Yujiro, Jadoh & Gedoh def Black Tiger & Jushin Thunder Liger, Tiger Mask IV def Hirooki Goto, Ryusuke Taguchi & El Samurai def Wataru Inoue & Koji Kanemoto, Takashi Iizuka def Naofumi Yamamoto, Giant Bernard & Shin'ya Makabe & Tatsutoshi Goto def Toru Yano & Tomohiro Ishii & Scott Norton, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi def Black Strong Machine & Hiroyoshi Tenzan & Masa Chono..

 • March 17, 2006--NJPW at Osaka Central Public Hall, Japan before 1500 Fans: Takashi Uwano def Mitsuhide Hirasawa, Hirooki Goto def Yujiro, Giant Bernard & Togi Makabe def Scott Norton & Toru Yano, Takashi Iizuka & Hiroshi Tanahashi def Yuji Nagata & Tomohiro Ishii, Riki Choshu & Akebono def Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka & Jado & Gedo & Black Tiger IV def Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi in an elimination match

 • March 19, 2006--NJPW at Tokyo Ryoguku Kokugikan, Japan before 7500 Fans: Riki Choshu & Tomohiro Ishii def Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka, Minoru Tanaka & Hirooki Goto def Tiger Mask IV & Yujiro, BADBOY Hido & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & GENTARO def Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Black Tiger IV in an Elimination Match, Togi Makabe def Toru Yano, Giant Bernard def Scott Norton, El Samurai & Ryusuke Taguchi def Koji Kanemoto & Wataru Inoue to def end the IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Hiroshi Tanahashi def Kazushi Miyamoto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan def Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto to def end the IWGP Tag Team titles, Brock Lesnar def Akebono to def end the IWGP Heavyweight Title

 • March 21, 2006--NJPW at Zepp Sendai, Japan before 600 Fans: Yujiro def Mitsuhide Hirasawa, Black Strong Machine & Togi Makabe def Toru Yano & Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi def Takashi Uwano, Manabu Nakanishi def Naofumi Yamamoto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto def Riki Choshu & Yuji Nagata & Takashi Iizuka, Masked CTU-L & Masked CTU-M & Masked CTU-J & Masked CTU-G & Masked CTU-H beat Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi

 • March 22, 2006--NJPW at Zepp Sendai, Japan before 600 Fans: Tomohiro Ishii def Yujiro, Toru Yano def Takashi Uwano, Ryusuke Taguchi def Hirooki Goto, Jado & Gedo def Tiger Mask IV & El Samurai, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine def Riki Choshi & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto def Togi Makabe & Tatsutoshi Goto

 • April 16, 2006--NJPW at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 1860 Fans: Takashi Uwano def Yujiro, El Samurai def Prince Devitt (Fergal Devitt), Jushin Thunder Liger & Sangre Azteca def Tiger Mask IV & Ryusuke Taguchi, Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka def Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe, Jado & Gedo def Koji Kanemoto & Wataru Inoue in a #1 Contender match for the IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Scott Norton & Toru Yano def Giant Bernard & Hiroyoshi Tenzan, Ryouji Sai def Naofumi Yamamoto in the New Japan Cup 1st Round, Yuji Nagata def Tomohiro Ishii in the New Japan Cup 1st Round, Hiroshi Tanahashi def Masahiro Chono in the New Japan Cup 1st Round

 • April 20, 2006--NJPW at Fukuchiyama Park Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Yujiro def Prince Devitt, Ryusuke Taguchi def Takashi Uwano, Jado & Gedo def Jushin Thunder Liger & Sangre Azteca, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def Tiger Mask IV & El Samurai, Tatsutoshi Goto & Togi Makabe def Yuji Nagata & Takashi Iizuka, Giant Bernard def Toru Yano in the New Japan Cup 1st Round, Riki Choshu def Black Strong Machine in the New Japan Cup 1st Round, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton def Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi & Naofumi Yamamoto

 • April 21, 2006--NJPW at Yanai City Gymnasium, Japan before 1300 Fans: Yujiro def Mitsuhide Hirasawa, El Samurai def Gedo, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def Sangre Azteca & Prince Devitt, Tiger Mask IV & Ryusuke Taguchi def Jushin Thunder Liger & Jado, Scott Norton & Toru Yano def Hiroshi Tanahashi & Takashi Uwano, Togi Makabe def Tatsutoshi Goto in the New Japan Cup 1st Round, Manabu Nakanishi def Takashi Iizuka in the New Japan Cup 1st Round, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard def Riki Choshu & Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto

 • April 22, 2006--NJPW at Buzen Citizen Gymnasium, Japan before 1500 Fans: Yujiro def Takashi Uwano, Jado & Gedo def Tiger Mask IV & El Samurai, Jushin Thunder Liger & Sangre Azteca & Prince Devitt def Koji Kanemoto & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi, Togi Makabe def Takashi Iizuka, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto def Giant Bernard & Toru Yano, Hiroyoshi Tenzan def Scott Norton in the New Japan Cup 1st Round, Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Masahiro Chono & Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto

 • April 23, 2006--NJPW at Miyazaki Budokan Hall, Japan befoer 1100 Fans: Prince Devitt def Mitsuhide Hirasawa, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def Sangre Azteca & Yujiro, Tiger Mask IV & El Samurai & Ryusuke Taguchi def Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo, Scott Norton & Toru Yano def Hiroshi Tanahashi & Takashi Uwano, Giant Bernard def Riki Choshu in the New Japan Cup 2nd Round, Yuji Nagata def Togi Makabe in the New Japan Cup 2nd Round, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine def Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto

 • April 25, 2006--NJPW at Omuta Citizen Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Ryusuke Taguchi def Prince Devitt, Naofumi Yamamoto def Yujiro, Togi Makabe def Takashi Uwano, Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & El Samurai & Wataru Inoue def Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Sangre Azteca, Giant Bernard & Toru Yano def Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka, Yuji Nagata & Riki Choshu def Scott Norton & Black Strong Machine, Hiroshi Tanahashi def Hiroyoshi Tenzan in the New Japan Cup 2nd Round

 • April 26, 2006--NJPW at Kagoshima Arena, Japan before 1200 Fans: Mitsuhide Hirasawa def Yujiro, Tatsutoshi Goto def Takashi Uwano, El Samurai & Ryusuke Taguchi def Tiger Mask IV & Prince Devitt, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo def Koji Kanemoto & Wataru Inoue & Sangre Azteca, Black Strong Machine def Takashi Iizuka, Toru Yano def Togi Makabe, Manabu Nakanishi def Ryouji Sai in the New Japan Cup 2nd Round, Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard & Scott Norton def Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi & Naofumi Yamamoto

 • April 28, 2006--NJPW at Yonago Convention Center BIG SHIP, Japan before 1300 Fans: Yujiro def Mitsuhide Hirasawa, Wataru Inoue def Sangre Azteca, Naofumi Yamamoto def Toru Yano, Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto & Togi Makabe def Riki Choshu & Takashi Uwano & Takashi Uwano, Tiger Mask IV def Prince Devitt, Koji Kanemoto & El Samurai & Ryusuke Taguchi def Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo, Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton def Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi, Giant Bernard def Manabu Nakanishi in the New Japan Cup Semifinals

 • April 29, 2006--NJPW at Tottori Industrial Gymnasium, Japan before 1500 Fans: Tatsutoshi Goto def Takashi Uwano, Takashi Iizuka def Yujiro, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def Tiger Mask IV & Prince Devitt, Scott Norton & Togi Makabe def Giant Bernard & Toru Yano, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine def Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo def El Samurai & Ryusuke Taguchi & Sangre Azteca, Yuji Nagata def Hiroshi Tanahashi in the New Japan Cup Semifinals

 • April 30, 2006--NJPW at Amagasaki Memorial Park Gymnasium, Japan before 5200 Fans: Yujiro def Mitsuhide Hirasawa, Togi Makabe def Takashi Uwano, Jushin Thunder Liger & Jado def Prince Devitt & Sangre Azteca, Tiger Mask IV def Gedo, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine def Riki Choshu & Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto, Koji Kanemoto & Wataru Inoue def El Samurai & Ryusuke Taguchi, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Scott Norton & Toru Yano, Giant Bernard def Yuji Nagata to win the New Japan Cup

 • May 2, 2006--NJPW at Munakata Yurix, Japan before 800 Fans: Tomohiro Ishii def Takashi Uwano, Toru Yano def Togi Makabe, Tiger Mask IV & Prince Devitt def Koji Kanemoto & Wataru Inoue, Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo def El Samurai & Ryusuke Taguchi & Sangre Azteca, Yuji Nagata & Naofumi Yamamoto def Takashi Iizuka & Mitsuhide Hirasawa, Riki Choshu & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Hiroyoshi Tenzan & Giant Bernard & Black Strong MAchine

 • May 3, 2006--NJPW at Fukuoka International Center, Japan before 3500 Fans: Jushin Thunder Liger & Jado & Gedo & Hirooki Goto & Diablo & Kurakage def El Samurai & Wataru Inoue & Ryusuke Taguchi & Prine Devitt & Azteca & KAZE in a 2 out of 3 falls match, Shiro Koshinaka def Naofumi Yamamoto, Hiroyoshi Tenzan def Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi def Toru Yano, Yuji Nagata def Togi Makabe, Riki Choshu & Manabu Nakanishi def Masahiro Chono & Black Strong Machine, Koji Kanemoto def Tiger Mask IV to win the IWGP Jr. Heavyweight Title, Brock Lesnar def Giant Bernard to def end the IWGP Heavyweight Title

 • May 6, 2006--NJPW at Takamatsu City Gymnasium, Japan before 1200 Fans: Naofumi Yamamoto def Yujiro, Takashi Iizuka def Takashi Uwano, El Samurai def Gedo, Jado def Ryusuke Taguchi, Koji Kanemoto & Tiger Mask IV & Wataru Inoue def Jushin Thunder Liger & Hirooki Goto & Sangre Azteca, Black Strong Machine & Shiro Koshinaka def Toru Yano & Tomohiro Ishii, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi def Giant Bernard & Hiroyoshi Tenzan & Togi Makabe