LIST OF JAPANESE WRESTLERS

Legends 1970s 1980s 1990s 2000s
Antonio Inoki.
Giant Baba.
Riki Chosyu.
Rikidozan.
Seiji Sakaguchi.
Tiger Mask.
Tokyo Joe.
Yoshiaki Fujiwara.


Japanese Tag Teams:


Japanese Midgets:
Little Tokyo.

Italics = Not JapaneseJapanese Tag Teams:
Jumping Bomb Angels.
Crush Girls.
Devils of Japan.
Akio Sato.
Genichiro Tenryu.
Gran Hamada.
Great Kusatsu.
Hiro Matsuda.
Hiroshi Wajima.
Jumbo Tsuruta.
Kengo Kimura.
Kenji Shibuya.
Mitsu Arakawa.
Masa Saito.
Mr. Fuji.
Osamu Kido .
Tatsumi Fujinami .
Toru Tanaka.
Yoshino Sato.
Akira Maeda.
Hiroshi Hase .
The Great Kabuki.
The Great Muta.
Kintaro Oki.
Kodo Fuyuki .
Masahiro Chono .
Mitsuharu Misawa .
Nobuhiko Takada.
Pat Tanaka.
Satoru Sayama.
Shin'ya Hashimoto.
Tiger Mask.
Tiger Mask II.
Toshiaki Kawada .


1980s Women:
Akira Hokuto.
Bull Nakano.
Chaparita Asari .
Chigusa Nagayo .
Dump Matsumoto.
Itsuki Yamazaki .
Lioness Asuka.
Noriyo Tateno.
Akira Taue.
El Samurai.
The Great Sasuki.
Hayabusa.
Jinsei Shinzaki.
Jun Akiyama .
Jushin Liger.
Kanemura.
Keiji Mutoh.
Kensuske Sasaki.
Kenta Kobashi.
Koji Kanemoto.
Masato Tanaka.
Manabu Nakanishi.
Osamu Nishimura.
Shinjiro Ohtani.
Taiyo Kea.
Tiger Mask III.
Ultimo Dragon.
Yokozuna.
Yoshihiro Tajiri .

1990s Women:
Aja Kong.
Mariko Yoshida.
Arashi.
Blue Wolf.
Dick Togo.
Gedo.
Ebessan.
HEAT.
Hiroshi Tanahashi
Ikuto Hidaka.
Jado.
Jimmy Yang.
Kaz Hayashi.
Kazushi Mayamoto.
Kendo Kashin.
KENTA.
Kenzo Suzuki.
Kuishinbo Kamen .
Magnum Tokyo.
Minoru Fujita.
Naomichi Marufugi.
Naoya Ogawa.
Satoshi Kojima.
Shinya Makabe.
Sho Funaki.
Super Delfin.
TAKA Michinoku.
Tiger Mask IV.
Yuji Nagata.

2000s Women:
Hiroko Suzuki.
Sumie Sakai.