WRESTLING GALLERY

Japanese Wrestlers

[Antonio Inoki] [Giant Baba] [Tatsumi Fujinami] [Mitsuharu Misawa] [Mr. Fuji] [Mr. Saito] [King Iaukea]
[The Great Muta] [Ultimo Dragon] [Masa Chono] [Kensuki Sasake] [Masato Tanaka] [Hayabusa] [Jushin Liger]
[Tiger Mask] [Hakushi] [The Great Sasake] [Kai-En-Tai] [Yamaguchi San] [Sho Funaki] [Taka Michinoku]
[Jung Dragons] [Yang] [Kaz Hayashi] [Sonny Onoo] [Yoshihiro Tajiri] [Osamu Kido] [Kuniaki Kobayashi]